dimecres, 3 de setembre de 2014

L'OCDE alerta a Espanya que abaixar els salaris només genera pobresa #EncaraNoEtsIndepe?


Les rebaixes salarials que s'han imposat en particular als països europeus més afectats per la crisi, com l'Estat espanyol, estan mostrant els seus límits de millora de la competitivitat i fins i tot són contraproduents perquè agreugen el risc de pobresa i tenen un efecte depressiu sobre la demanda, segons un informe de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

"Més ajustos salarials a la baixa en els països més afectats corren el risc de ser contraproduents", remarca en el seu informe anual l'OCDE. Aquest risc -assenyala l'organització- és particularment important en un context d'inflació pròxima a zero, en referència directa a la situació que es dóna a la zona euro, perquè contribueix poc a la creació de nous llocs de treball, mentre que "incrementa el risc de pobresa i deprimeix la demanda afegida".

Aquesta conclusió deriva de l'observació de que "la significativa moderació salarial" que hi ha hagut en molts països membres durant la crisi "no s'ha traduït totalment en dinàmiques de preus més baixos que promoguin la competitivitat i reforcin la producció i el creixement de l'ocupació".