dilluns, 30 de desembre de 2013

En un Estat Català el salari mínim doblarà l'actual espanyol #DretaDecidir #9n2014

Imatge en línia 1

Segons diferents experts, en un Catalunya independent el SMI superaria fàcilment els 1.000.-€. No és difícil de preveure que en una Catalunya independent el SMI seria molt superior a l'actua vigent a Espanya, un dels mes baixos de la UE. Alguns economistes parlen de fins i tot més de 1.200.-€, però en tots els casos seria superior als 1.000 i és situaria en un 60% del salari mig segons recomanacions de la UE. Un país més just seria una Catalunya independent.
 
Un altre fet que destaquen els dos principals sindicats a Catalunya (UGT i CCOO) és que l'actual sou mínim espanyol "voreja el llindar de la pobresa en llars amb un sol membre, i se situa per sota en llars compostes per almenys dues persones". UGT i CCOO insisteixen en una recuperació progressiva i modulada del poder de compra de l'SMI i reclamen que es reformi l'article 27 de l'Estatut dels Treballadors per evitar que "es continuïn produint pèrdues de poder adquisitiu" d'aquesta renda.

La congelació del salari mínim afectarà a més d'un milió de treballadors catalans. Malgrat que el ministeri redueix la xifra a tot l'estat en tant sols 190.000 afectats la realitat fa que la xifra sigui molt més elevada i en l'àmbit dels PPCC la xifra supera àmpliament el milió, i a tot l'estat pot superar els 2,5 milions de persones. El SMI regula els contractes de formació i practiques, serveix per determinar les bases mínimes de cotització, per calcular les ajudes de desocupació, pensionistes per viduïtat i orfandat i a tots aquells que tenen que rebre compensacions del Fogasa.