dilluns, 2 de gener de 2017

Espanya aprova una reforma de les pensions que resta encara mes el poder adquisitiu dels ciutadans #EncaraNoEtsIndepe?El Consell de Ministres espanyol ha aprovat avui un augment del 0,25% de les pensions, el mínim marcat per llei. Tot i la important diferència amb la inflació del mes de desembre, el Ministeri d'Economia espanyol ha assegurat que els receptors no perden poder adquisitiu, ja que la inflació anual es va situar en un -0'2%.

Tanmateix, i com sempre que tractem informacions provinents del govern espanyol, hi ha trampa i el càlcul és enganyós. Si bé els primers mesos de l'any els preus han caigut en picat, principalment gràcies al baix valor del petroli, la inflació ha repuntat de nou durant el tram final de l'any, fins a situar-se en un 1,5% interanual el desembre. Això significa que, mentre que els pensionistes poden haver vist augmentar el poder adquisitiu durant la primera meitat de 2016, la pèrdua de capacitat de compra és ara d'1,25 punts. Cal destacar, a més, que es preveu que els preus de la bossa de la compra segueixin a l'alça durant els propers mesos, i per tant, les butxaques dels pensionistes continuïn ressentint-se.

Es tracta, de fet, del primer cop que els pensionistes veuen reduït el seu poder adquisitiu des de 2012. A partir de l'1 de gener, la pensió mínima d'una persona de 65 anys o més amb cònjuge al seu càrrec se situaran en 786,86 euros mensuals, mentre que aquells que no tinguin cònjuge cobraran un míim de 637,7 euros. Pel que fa a les pensions mínimes de viduïtat per persones amb càrregues familiars avançaran fins els 737,5 euros .