dimecres, 13 de gener de 2016

Cau l'apocalipsi espanyolista: La inversió estrangera a Catalunya va créixer un 240% fins al setembre


A Catalunya la inversió estrangera bruta va pujar el 240,4 %davant els tres primers trimestres del 2014. Això va suposar una alça de més del triple, mentre que descomptades les desinversions l'ascens va ser del 262,6 %. I és que la inversió neta d'empreses estrangeres a Catalunya va ser de 3.206 milions d'euros de gener a setembre, davant els 884 milions que es van invertir en el mateix període del 2014. No obstant, el volum d'inversió retirat an Catalunya fins al setembre d'aquest any va ser de 483 milions d'euros, més del doble de la xifra que es va registrar un any abans.

La inversió estrangera productiva a Espanya va va créixer el 42,88 % respecte al mateix període del 2014, segons dades de la Secretaria d'Estat de Comerç publicades avui. Madrid va ser la comunitat autònoma que va registrar més inversió estrangera bruta al sumar 10.384 milions d'euros, seguida de Catalunya (3.689 milions d'euros), Andalusia(456,25 milions d'euros) i País Basc (227,72 milions).Per una altra part, a Madrid, les inversions estrangeres brutes van augmentar només el 62,81 %, i les netes van pujar el 38,52 %. Les desinversions a la comunitat madrilenya van sumar 2.996 milions d'euros, davant els 1.045 milions del mateix període del 2014.

Les regions que van tenir menys inversions estrangeres productives van ser Aragó (57.644 euros), Cantàbria (7,4 milions) i el Principat d'Astúries (7,9 milions). Així mateix, les inversions estrangeres brutes corresponents només al tercer trimestre de l'any a Espanya van ser de 6.766,9 milions, el 10,8 % més que la suma registrada entre juliol i setembre de l'any passat.

L'informe assenyala que la inversió estrangera neta, excloent les Entitats de Tinença de Valors Estrangers (ETVE) i les desinversions, va sumar 11.230 milions d'euros fins al tercer trimestre de l'any i va pujar el 25,72 %. Les desinversions fins al setembre van ser de 4.533 milions davant els 2.100 milions que es van registrar un any abans.