diumenge, 17 de gener de 2016

Catalunya serà la menys beneficiada de la rebaixa de l'IRPF planejada per Madrid #NouEstat


La rebaixa completa de l'IRPF, que va entrar en vigor el gener de 2016, tindrà un efecte molt desigual per comunitats autònomes, a causa d'una banda, a les diferències de renda entre elles (la rebaixa és més gran entre les rendes més baixes) i, per altra banda, als canvis fiscals que els governs autonòmics han introduït al seu torn en aquest impost.

D'aquesta manera, mentre que a Castella-la Manxa la rebaixa de l'IRPF respecte al 2011 serà del 8%, la més alta a nivell nacional, a Catalunya tot just arribarà al 0,9%, per l'augment del tram de la quota autonòmica, segons un estudi de l'Institut d'Estudis Fiscals (IEF).

El Govern de Mariano Rajoy va aprovar en 2014 una rebaixa de l'IRPF per a aplicar-se en dos anys: la primera part entraria en vigor el 2015 i la segona, en 2016. Així, la rebaixa mitjana de l'impost en 2016 per al conjunt dels espanyols respecte el que pagaven per aquest tribut el 2011 és del 3,74%.

Com és més profunda per a les rendes baixes, a Castella-la Manxa ascendirà la reducció mitjana al 8%, el descens més entre totes les comunitats, ia Catalunya serà del 0,9%, el menor. L'estudi de l'IEF, recollit per Europa Press, indica que tot i que amb la reforma ha augmentat la progressivitat de l'impost i, per tant, la reducció de l'IRPF és proporcionalment més gran en les regions amb una menor renda per càpita, també han influït els canvis de l'impost que han aprovat els propis governs autonòmics sobre el 50% del tribut que tenen cedit amb capacitat normativa.

D'aquesta manera, l'escassa rebaixa a Catalunya es deu, per tant, a una combinació de tots dos factors: té una renda per càpita superior a la mitjana i, al mateix temps, el Govern autonòmic ha elevat l'impost en la quota regional. De fet, a Catalunya la recaptació de la quota autonòmica de l'impost és un 8,6% més gran en 2016 que la quota estatal, o el que és el mateix, recaptarà 645 milions d'euros més per la part de l'impost que té cedit.

Quant a la resta de comunitats autònomes, un total de 10 comunitats gaudiran d'una rebaixa de l'IRPF en 2016 superior a la mitjana nacional (-3,74%), entre les que es troben Andalusia (-6,6%), Astúries ( -4,6%), Canàries (-5,2%), Cantàbria (-5,4%), Castella i Lleó (-6,8%), Castella-la Manxa (-8%), Extremadura (-5 , 5%), Galícia (-4,8%), Múrcia (-6%) i La Rioja (-3,8%).

Amb rebaixes inferiors a la mitjana nacional se situaran, per la seva banda, Aragó (-2,8%), Illes Balears (-2,3%), Comunitat Valenciana (-3,6%), Comunitat de Madrid (-2,9 %) i tancant la taula, Catalunya (-0,9%). Les comunitats forals del País Basc i Navarra, que tenen el seu propi règim fiscal, i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla no estan incloses en l'estudi.

Segons l'IEF, en termes absoluts la rebaixa de l'IRPF entre 2011 i 2016 suposarà una retallada de 2.400 milions d'ingressos, fins als 62.911,74 milions d'euros. El major descens es produirà a Andalusia, amb una minva de recaptació de 523 milions, seguida de Madrid (487 milions) i Castella i Lleó (237 milions). La menor reducció en termes absoluts es produirà en la Rioja (18 milions), Illes Balears (35 milions) i Cantàbria (48 milions).