dijous, 5 de novembre de 2015

El Suprem confirma que Espanya també vulnera competències de la Generalitat en immigració


El Govern espanyol envaix constantment competències de la Generalitat de Catalunya i ja acumula més de 25 sentències en vuit anys en el mateix sentit. El mateix Tribunal Suprem espanyol (TS) ha tornat a donar la raó a la Generalitat de Catalunya en una sentència on considera que l'Estat vulnera les competències del Govern en matèria d'integració d'immigrants. La Sala Contenciosa-Administrativa assegura que l'ordre de 2 d'agost de 2012 del Ministeri de Treball i Seguretat Social per la qual s'establien les bases i es convocaven subvencions a ens locals per activitats en favor de la integració dels immigrants, suposa una vulneració de competències, segons ha informat la Conselleria de Benestar Social i Família.

L'any 2012, l'Advocacia de la Generalitat, a instàncies del Departament, va formular un recurs contra l'ordre de convocatòria davant l'Audiència Nacional espanyola, què li va donar la raó en una sentència de 20 de novembre de 2013. Contra aquesta sentència l'Estat va presentar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem que ha estat desestimat per sentència de 21 d'octubre de 2015. Amb aquesta nova sentència, el TS torna a donar la raó a la Generalitat, i confirma les seves competències en matèria de foment, serveis socials, primera acollida i integració de persones immigrades.

La sentència del Suprem fa seva la doctrina del Tribunal Constitucional expressada en nombroses sentències en el sentit que l'Estat no respecta les competències atribuïdes a la Generalitat en aquestes matèries. De fet, les més de 25 sentències dictades en els últims vuit anys per l'Audiència Nacional, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, el Suprem i el Constitucional sobre la matèria han estat favorables a la Generalitat.