dijous, 30 de gener de 2014

Primers moviments a França per reconèixer el català com a llengua oficial #CatNord

Imatge en línia 1

Pas històric de França a favor de les llengües parlades a la República que no siguin el francès, com poden ser el català, l'occità o el bretó. Tard, però històric. L'Assemblea Nacional va aprovar dimarts la proposició de llei per modificar la Constitució amb l'objectiu de poder ratificar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, promoguda pel Consell d'Europa el 1992. França, com Itàlia, són els dos principals estats del continent que encara no l'han ratificada.

Per 361 vots favorables i només 149 contraris, els diputats francesos han aprovat una proposició del diputat bretó Jean-Jacques Urvoas que suposa un primer pas per a una eventual ratificació, que permetria que el català tingués un primer reconeixement legal a l'Hexàgon.

Ara, el Senat també hi haurà de donar el vist-i-plau, el govern de François Hollande haurà de presentar una llei al Parlament en aquest sentit i, en una segona etapa, la llei haurà d'obtenir la majoria de les 3/5 parts dels diputats i senadors reunits en Congrés a Versalles.

La Federació de Partits Regionalistes i Autonomistes, de la qual en forma part la secció nord-catalana de CDC, s'ha felicitat públicament per aquest pas. "És una primera etapa encoratjadora en el llarg procés de ratificació de la Carta que hem estat esperant durant 15 anys", afirmen. Des del seu punt de vista, "la Carta oferirà l'ampara constitucional que permetrà posar en pràctica, a nivell legislatiu, lleis de política lingüística per a les llengües de França", asseguren.